Radio Polonia Sport i więcej – 2015-03-11- gość: dyr. Instytutu Polskiego W. Więckowski, Gala konkursu „Moja Polska… “ , dofinansowania MSZ dla Polonii, Sejmik i Igrzyska Polonijne

cba Logo
cba Logo
  • Radio Polonia Sport i więcej - 2015-03-11 - Dyr. Instytutu Polskiego W. Więckowski, Wieczór Laureatów, dofinansowania MSZ dla Polonii
    59:39