Radio Polonia Sport i więcej – 2015-07-29 – Podsumowanie przygotowań do XVII Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych Śląsk 2015, gość audycji: gł. koordynator Arkadiusz Skowron

cba Logo
  • Wszystko o XVII Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych Śląsk 2015 Arkadiusz Skowron, moderacja : Andrzej Kempa , Dorota Fischer
    63:40