رادیو تیام با سروش بختیارنیا

Podcast
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2022-02-26 15:00
    58:37
audio
59:59 Min.
رادیو تیام با محمدامین نعامی
audio
1 Std. 00 Sek.
2022-09-24 15:0 radio tiam
audio
58:26 Min.
رادیو تیام/تعطیلات و تابستان
audio
59:32 Min.
رادیو تیام؛ دکتر شهریار فقه کریمی
audio
59:59 Min.
رادیو تیام؛ با حسین عباداللهی
audio
06:29 Min.
رادیو تیام، با دکتر حسین لشکری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با علیرضا باقری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با آرش صابری نیا
audio
59:58 Min.
رادیو تیام؛ با گیتا داوودی

رادیو تیام

با سروش بختیارنیا
از حسابداری تا قصه نویسی

شنبه: 26.02.2022
7. اسفند
به وقت اروپا: 15.00
به وقت ایران: 17.30

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

اسفند که عاشق شوی
سال را با بوسه تحویل می‌کنی
حتی اگر سال نو
نیمه‌شب از راه برسد
شاید تلفنت
عاشقانه‌تر از همیشه زنگ بزند
کسی با یک سلام
قبل از سپیدهء سال بعد
دیوانه‌ات کند

اسفند که عاشق شوی
تمام دروغ ها را باور می‌کنی
و دلت غنج می‌زند
می‌دانم که
در روزهای آخر سال
دسته کلیدت را گم می‌کنی
گوشی‌ات را جا می گذاری
و احساس می‌کنی که کسی
با لحن عاشقانه من صدایت می‌زند

تو عاشقم بودی
در اسفندی که هرگز
از تقویمت پاک نمی‌شود

نیلوفر لاری پور

فرکانس: Orange 94.0

#رادیو#تیام
#Radio#tiam
پاینده و تندرست باشید 🙏🍀

Schreibe einen Kommentar