KiKK OFF – za kulturo #17: Fair Pay in Kärnten/Koroška der Bericht | Fair Pay na Koroškem poročilo

KiKK OFF – za kulturo #17: Fair Pay in Kärnten/Koroška der Bericht | Fair Pay na Koroškem poročilo

  • Fair Pay in Kärnten/Koroška - der Bericht/ Fair Pay na Koroškem - poročilo
    31:36