Alpen-Adria Women Network povezuje podjetnice

Podcast
AGORA Obzorja
  • Alpen-Adria Women Network povezuje podjetnice
    21:40
audio
28:34 Min.
Mreža I Netzwerk Hirnverletzt
audio
20:04 Min.
Razpis za Rastje 18
audio
32:01 Min.
Spominska proslava pri Peršmanu
audio
20:53 Min.
Podelitev priznanj Naša Slovenija 2024
audio
25:15 Min.
Harald Raffer: Schlagzeilen-Gewitter
audio
35:19 Min.
Cvetka Lipuš prejme nagrado Humberta Finka
audio
15:39 Min.
David Lesjak je za zgodovino in šport
audio
16:13 Min.
„Vojna je končana!“ - Zenita Komad
audio
30:02 Min.
Slutnja večnosti I Eine Ahnung von Ewigkeit

Pobuda Alpen-Adria Women Network povezuje podjetnice iz Slovenije in Italije, ki so se preselile na Koroško. S kakšnimi izzivi se srečujejo, kakšen je pomen povezovanja, kako se lahko medsebojno podprejo in kakšno vlogo je pri tem prevzela Gospodarska zbornica Koroške, boste zdaj izvedeli v pogovoru z Ireno Novinšek, slovensko ambasadorko te pobude.

Das Alpen-Adria Women Network verbindet Unternehmerinnen miteinander, die aus Slowenien und Italien nach Kärnten gezogen sind. Mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind, wie wichtig Networking ist, wie sie sich gegenseitig unterstützen können und welche Rolle die Wirtschaftskammer Kärnten dabei übernommen hat, erfahren Sie nun im Gespräch mit Irena Novinšek, der slowenischen Botschafterin dieser Initiative.

Fotocredit: marygoodfotos

Schreibe einen Kommentar