Radio Tiam mit Yashar Adibdoost

Podcast
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2019-08-10 15:00
    59:28
audio
59:59 Min.
رادیو تیام با محمدامین نعامی
audio
1 Std. 00 Sek.
2022-09-24 15:0 radio tiam
audio
58:26 Min.
رادیو تیام/تعطیلات و تابستان
audio
59:32 Min.
رادیو تیام؛ دکتر شهریار فقه کریمی
audio
59:59 Min.
رادیو تیام؛ با حسین عباداللهی
audio
06:29 Min.
رادیو تیام، با دکتر حسین لشکری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با علیرضا باقری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با آرش صابری نیا
audio
59:58 Min.
رادیو تیام؛ با گیتا داوودی
audio
58:37 Min.
رادیو تیام با سروش بختیارنیا

آلبوم رادیویی تیام
شنبه 10.08.2019
ساعت 16-15
موضوع این برنامه نقاشی خط و خوشنویسی با مهمان برنامه ی ما “ یاشار ادیب دوست “ گذشت همراه با سحر، ناطقیان و مدیریت محترم استاد وطن.

رادیو های ما هر دومین و چهارشنبه هر ماه در ساعت 16-15 به صورت زنده پخش می شود.
سپاسگزار از همراهی تان و مثل همیشه دیده به راه دیدگاه های پر مهر شما هستیم.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

امشب هم یکی از همان شب هاست
از همان شبهای تکراری بهاری
که باران میبارد
و باد
پنجره تنهایی مرا
آرام نوازش میکند …..

از همان شب هایی که
تو نیستی
از شب های غمزده ای که
میشود اشک ها را با یک تلنگرساده
روی گونه ریخت

از همان شب هایی که عشق تو هست
شب هم که هست …. و تو خوب میدانی
که من با این شب های تکراری بارانی
که تو نیستی….. و غم هست
دیر وقتی است که همراهم…..
سحر ۲۹ / ۱/ ۱۳۸۸

Schreibe einen Kommentar