AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung

Podcast
AGORA Akzente
  • 9.10.2020_Korošci_o_koroškem_plebiscitu_voxpopuli_srajner
    29:55
audio
39:53 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Ekološki aspekt
audio
34:09 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no I Duševno zdravje v času pandemije I Psychisch gesund in der Pandemie
audio
38:23 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_Izobraževanje I Ausbildung
image
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Leto dni pandemije
audio
21:40 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Pandemija in mladi
audio
40:37 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Gostinstvo in turizem na podeželju v času epidemije
audio
24:18 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Frieden in der Pandemie
audio
35:41 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_ Kultur im Zeichen der Pandemie
audio
25:45 Min.
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi

Po 100 letih od zgodovinskega dogodka, ki je razmejil Korošce ob meji ti ponovno pletejo medsosedske vezi, glede praznovanja obletnice postavitve meje pa so razdvojeni še danes. Večina Korošcev 100. obletnico Koroškega plebiscita praznuje letos, krajani Libelič pa so odločni, da bodo enako obletnico praznovali čez dve leti. Libeliški primer je v poplebiscitnem dogajanju specifičen. Saj so dve leti po plebiscitu dosegli spremembo meje in se priključili tedanji Jugoslaviji. Korošci so po 100 letih ponosni na odločitev svojih prednikov, oboji, tisti na eni in tisti na drugi strani meje. Vsi vprašani spomin na Koroški plebiscit obeležujejo s ponosom, zavedajo se pomembnosti dogodka in se zavzemajo za ohranjanje obeležja, tako na avstrijski kot na slovenski strani meje. Prisluhnite mnenjem in zgodbam Korošcev o Koroškem plebiscitu.

100 Jahre nach dem historischen Ereignis, das die Kärntner entlang der Grenze abgegrenzt hat, knüpfen diese wieder nachbarschaftliche Beziehungen und sind doch heute noch gespalten, was den Jahrestag der Errichtung der Grenze betrifft. Die meisten Kärntner feiern in diesem Jahr den 100. Jahrestag der Volksabstimmung in Kärnten, und die Einwohner von Leifling werden in zwei Jahren denselben Jahrestag feiern. Nach 100 Jahren sind die Kärntner stolz auf die Entscheidung ihrer Vorfahren, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite der Grenze. Alle Befragten sind stolz darauf, an die Volksabstimmung in Kärnten zu erinnern, sind sich der Bedeutung des Ereignisses bewusst und setzen sich für die Erhaltung des Denkmals sowohl auf der österreichischen als auch auf der slowenischen Seite der Grenze ein. Hören Sie sich die Meinungen und Geschichten über die Volksabstimmung in Kärnten an.

Schreibe einen Kommentar