Slovenska prosvetna zveza I Slowenischer Kulturverband

Podcast
Ohrwurm Kultur I Prijetna melodija kulture
  • SPZ - Slovenska prosvetna zveza I Slowenischer Kulturverband
    24:59
audio
25:00 Min.
Hortus Musicus
audio
25:00 Min.
DRAUSSEN | DRINNEN
audio
24:59 Min.
KKZ - Krščanska kulturna zveza I Christlicher Kulturverband
audio
25:00 Min.
Kärnten andas
audio
25:00 Min.
Theater Strick I Teater Štrik
audio
25:01 Min.
Eboardmuseum
audio
25:00 Min.
Kinomuseum Klagenfurt
audio
25:00 Min.
Teatro Zumbayllu
audio
25:00 Min.
Theater Sommer Klagenfurt

Heute nehmen wir Sie mit auf eine Entdeckungsreise in die Welt des Slowenischen Kulturverbands I Slovenska prosvetna zveza, eine Organisation, die das Herz der slowenischen Kultur in Kärnten I Koroška bildet. Sie repräsentiert nicht nur die kulturellen Interessen der slowenischen Bevölkerung, sondern leistet auch einen unverzichtbaren Beitrag zur interkulturellen Verständigung und Förderung der Vielfalt. In unserem Gespräch mit Mitja Rovšek, dem Vorsitzenden des Slowenischen Kulturverbands, werden wir mehr über die bemerkenswerten Bemühungen und Erfolge des Verbands erfahren.

Slovenska prosvetna zveza je ena od dveh osrednjih kulturnih organizacij, ki zastopa interese koroških Slovenk in Slovencev na področju kulture. Pridružite se nam na potovanju skozi čas, od začetkov Slovenske prosvetne zveze v letu 1907 do današnjih dni, ko se zveza ne ukvarja le z ohranjanjem tradicije, temveč tudi z digitalizacijo in povezovanjem s širšo skupnostjo. V posebnem intervjuju z Mitjo Rovškom bomo razkrili, kako Slovenska prosvetna zveza podpira kulturo in umetnost, od tamburice do sodobne glasbe, in kako se sooča z izzivi današnjega časa.

Redaktionelle Gestaltung I Oblikovanje oddaje: Jaka Novak
Es lesen I Bereta: Claudia Eherer, Jaka Novak
Weiterführende Informationen I Nadaljne informacije: https://spz.slo.at
Gefördert I podprto: Kulturabteilung Klagenfurt I Celovec

Schreibe einen Kommentar