Kultura na recept I Kultur auf Rezept

Podcast
Poti iz labirintov
  • Kultura_na_recept_19022024
    24:39
audio
26:06 Min.
Eko tesnoba
audio
26:21 Min.
Duševno zdravje žensk in moških
audio
26:23 Min.
Migracije - duševno zdravje in reševanje globalnih izzivov
audio
28:43 Min.
Stiske svojcev
audio
29:59 Min.
Stiske svojcev
audio
25:12 Min.
Duševno zdravje univerzalna človekova pravica
audio
22:43 Min.
Poplava duševnih stisk v Koroški regiji?
audio
25:20 Min.
Skozi labirint narcisizma I Durch das Labyrinth des Narzissmus
audio
25:12 Min.
1. nacionalni Festival duševnega zdravja vabi I 1. Festival der seelischen Gesundheit

Različne države članice EU se različno zavedajo pomembne vloge kulture in umetnosti pri izboljšanju zdravja in dobrega počutja tako na individualni kot kolektivni ravni. V nordijskih državah že obstajajo jasne strategije glede kulture in zdravja, medtem ko so se druge države osredotočile na kratkoročne umetniško-zdravstvene projekte ter umetniško terapijo. Slovenija se približuje državam, ki zdravje naslavljajo celostno; tudi s socialnim predpisovanjem. Jasmina Godec se med drugim, o teh možnostih, pogovarja s pisateljico Agato Tomažič.

Kultur auf Rezept – In den einzelnen EU-Mitgliedstaaten ist das Bewusstsein für die wichtige Rolle von Kultur und Kunst bei der Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene unterschiedlich ausgeprägt. Slowenien ist auf dem Weg zu den Ländern, die sich ganzheitlich mit der Gesundheit befassen, auch durch soziale Verordnungen. Jasmina Godec erörtert diese Möglichkeiten mit der Schriftstellerin Agata Tomažič.

Schreibe einen Kommentar