KIKK OFF za kulturo #27: Eine weite Volkskultur/Širok pojem ljudske kulture

Podcast
KiKK OFF – za kulturo (radioedit)
  • KiKK OFF za kulturo #27: Eine weite Volkskultur/Širok pojem ljudske kulture
    26:27
audio
25:59 Min.
KIKK OFF za kulturo #28: Das Land lebt/Podeželje živi!
audio
26:58 Min.
KiKK OFF za kulturo #26: 8. März ist jeden Tag | Vsak dan je 8. marec
audio
30:23 Min.
KIKK OFF za kulturo #25: Pay the artist now! - FairPay in der bildenden Kunst | FairPay v likovni umetnosti
audio
30:28 Min.
KiKK off za kulturo #24: Jahresrückblick 2023/Letni pregled 2023
audio
29:32 Min.
KIKK OFF za kulturo #23: Gib mir Raum! Daj mi prostor!
audio
30:19 Min.
KIKK OFF za kulturo #22: Lutke gor, lutke dol | Seid ihr alle da?
audio
30:12 Min.
KIKK OFF za kulturo #21: Belastetes Kulturgut | Zgodovinsko obremenjene kulturne dobrine
audio
30:47 Min.
KiKK OFF - za kulturo #20: Zwischenbilanz | Vmesna bilanca - Fair Pay
audio
30:25 Min.
KiKK OFF – za kulturo #19: Für das und mit dem Publikum | Za in s publiko

Konec marca je ÖVP predstavila svojo novo kampanjo. Na plakatih moški v nošah vlačijo mlaj v desni kot slike. „Tradicija namesto multikulti“, tako ljudska stranka zdaj med drugim opisuje svojo „lajt-kulturo“. Torej kulturo, ki naj bi bila vodilna ter ljudska.
Gesla, kot sta „tradicija“ in „šega“, lahko vedno znova slišimo v javnem diskurzu v zvezi s tako imenovano „ljudsko kulturo“. Ta tema je bila na Koroškem še posebej aktualno leta 2023, ob priliki leta ljudske kulture. Vendar pa očitno obstaja velika razlika med „ljudsko kulturo“, kot jo razumejo univerze in kulturne inicative, in „lajt-kulturo“, kot jo propagira ÖVP s strategijami kot „integracija preko prilagajanja“.

Ende März enthüllt die ÖVP ihre neue Kampagne. Auf den Plakaten schleppen Männer in Tracht einen Maibaum. „Tradition statt Multikulti“, so beschreibt die Volkspartei nun unter anderem die „Leit-Kultur“.
Schlagwörter wie „Tradition“ und „Brauchtum“ hört man in den öffentlichen Diskursen rund um die sogenannte „Volkskultur“ immer wieder. 2023 war dies in Kärnten/Koroška besonders aktuell, schließlich beging man das Jahr der Volkskultur. Doch zwischen Volkskultur, wie man sie an den Universitäten und in den Kulturinitiativen versteht, und „Leit-Kultur“, wie sie die ÖVP mittels „Integration durch Anpassung“ propagiert, tut sich ein Graben auf.

Schreibe einen Kommentar