16_Tanja Tuma

Podcast
100 frauen. slowenische literatur I 100 žensk. slovenska literatura
  • 100 frauen I 100 žensk - Tanja Tuma
    29:53
audio
27:11 Min.
32_Katja Mihurko Poniž
audio
27:59 Min.
31_Ljubka Šorli
audio
29:13 Min.
30_Luiza Pesjak
audio
29:36 Min.
29_Alma M. Karlin
audio
28:33 Min.
28_Klarisa Jovanović
audio
30:26 Min.
27_Luna Jurančič Šribar
audio
26:19 Min.
26_Neža Maurer
audio
25:53 Min.
25_Nina Medved
audio
28:13 Min.
24_Ifigenija Simonovič
audio
30:35 Min.
23_Manca Košir

Založnica, urednica in pisateljica Tanja Tuma se je rodila leta 1964 v Ljubljani. Leta 1988 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz francoščine in angleščine. Po diplomi se je najprej posvetila delu v knjigotrštvu in založništvu. Več kot dve desetletji je vodila ugledno založbo Tuma in izdala vrsto pomembnih knjižnih del, ki so se zapisale v zgodovino slovenskega založništva. Med njimi so bile Antologija slovenskih pesnic v treh delih, knjiga Pozabljena polovica s portreti znamenitih Slovenk iz 19. in 20. stoletja ter bogato ilustrirana monografija o dragoceni pisni dediščini samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji z naslovom Skriti knjižni zakladi. V letih po prelomu tisočletja pa se je Tanja Tuma začela uveljavljati tudi kot pisateljica. Leta 2013 je izšel njen romaneskni prvenec Winds of Dalmatia (Vetrovi iz Dalmacije), ki ga je avtorica izvorno napisala v angleškem jeziku. Mednarodno odmeven zgodovinski roman je izšel kot samozaložniško delo pri spletnem velikanu Amazon. Leta 2015 pa je pisateljica izdala še svoj prvi v slovenščini napisan roman o spravi med Slovenci. Delo z naslovom Češnje, bele in rdeče je izšlo pri založbi Karantanija. Tanja Tuma je od leta 2014 aktivna članica Slovenskega centra PEN in v ožjem odboru njegovega ženskega odbora Mira. Pri Forumu slovanskih kultur pa redno sodeluje pri nastajanju zbirke 100 slovanskih romanov.

Die Verlegerin, Redakteurin und Schriftstellerin Tanja Tuma wurde 1964 in Ljubljana geboren. 1988 diplomierte sie an der Philosophischen Fakultät in Englisch und Französisch, danach widmete sie sich der Arbeit im Buchhandel und Verlagswesen. Über zwei Jahrzehnte leitete sie den angesehenen Tuma Verlag und veröffentlichte eine Reihe von bedeutenden Publikationen. Darunter sind die Anthologie slowenischer Dichterinnen in drei Teilen, das Buch Verlorene Hälfte mit Porträts berühmter Sloweninnen des 19. und 20. Jahrhunderts, sowie eine reich illustrierte Monografie über wertvolle schriftliche Dokumente aus den klösterlichen und kirchlichen Bibliotheken Sloweniens mit dem Titel Verborgene Buchschätze. Um die Jahrtausendwende wurde Tanja Tuma auch als Schriftstellerin tätig. 2013 erschien ihr Debütroman Winds of Dalmatia (Winde aus Dalmatien), den die Autorin ursprünglich in englischer Sprache verfasste. Dieser international anerkannte historische Roman erschien im Eigenverlag bei Amazon. Im Jahre 2015 veröffentlichte sie auch ihren ersten slowenischen Roman über die ideologische Versöhnung der Slowenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Titel Kirschen, weiß und rot erschien er im Ljubljanaer Verlag Karantanija. Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit ist Tanja Tuma aktives Mitglied des Slowenischen PEN Klubs und seines Frauenausschusses MIRA. Als freie Mitarbeiterin des Forums slawischer Kulturen ist sie auch bei der Entstehung der international bekannten Sammlung von hundert slawischen Romanen tätig.

100 frauen. slowenische literatur I 100 žensk. slovenska literatura
Redaktion und Gestaltung/urednica: Jerneja Jezernik
Gast/gostja: Tanja Tuma
Sprecherinnen/govorke: Delphine Blumenfeld, Angelika Hödl, Jerneja Jezernik
Gelesen wurde aus/odlomki iz: „Kirschen, weiß und rot“
Verlag /založba: Karantanija Verlag
Musik/glasba: Peter Rudenko
Ton und Schnitt/ton in montaža: Dragan Janjuz

Schreibe einen Kommentar