silav u Diyari

Podcast
Jiyana xerîbıyê – Leben in der Fremde
  • 2016.07.01_1906.36-1959.25__Jiyana
    52:49
audio
52:49 Min.
silav u Diyari
audio
52:49 Min.
silav u Diyari
audio
52:49 Min.
silav u Diyari
audio
52:49 Min.
silav......u.......Diyari
audio
52:49 Min.
muzika kurdi
audio
52:49 Min.
muzika kurdi
audio
52:49 Min.
strani kurdi
audio
52:49 Min.
muzika kurdi
audio
52:49 Min.
ji bo rojeke serbixwe

silav u Diyari u stran li ser Radioa Fabrik

Schreibe einen Kommentar