Zaključna prireditev Festivala Kult- Štajerska I Schlussveranstaltung des Festivals Kult- Steiermark

Podcast
AGORA Divan
  • Zaključna prireditev Festivala Kult- Štajerska I Schlussveranstaltung des Festivals Kult- Steiermark
    30:34
audio
35:47 Min.
Štajerski šolarji v Bruslju
audio
16:30 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #2
audio
16:23 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #1
audio
28:25 Min.
Svetovni dan biotske pestrosti I Welttag der biologischen Vielfalt
audio
26:43 Min.
Dan Rudolfa Maistra I Rudolf-Maister-Tag
audio
31:12 Min.
Leto Rudolfa Maistra I Jahr Rudolf Maisters
audio
23:20 Min.
Most prijateljstva. Most, ki povezuje.
audio
21:04 Min.
Turmbauerkogel bei Eibiswald I Ivnik
audio
14:56 Min.
Sommertraumhafen 2024
audio
26:12 Min.
Tom Veber po rezidenci v Gradcu

Konec drugega tedna v oktobru je na Špičniku potekala zaključna prireditev 2. beinalnega festivala Kult- Štajerska, ki ga organizira Društvo slovensko avstrijsko prijateljstvo Maribor. Celotni festival se je odvijal v duhu mednarodnega sodelovanja, prijateljstva ter medsebojnega spoznavanja. Poudarjena je bila predvsem povezovalna vloga kulture in skupne zgodovine.

__________________________________________________________________________________________

In der zweiten Oktoberhälfte fand am touristischen Bauernhof Dreisbeiner am Špičnik die Schlussveranstaltung des 2. biennalen Festivals KULT-Steiermark statt. Das ganze Festival stand im Geiste der internationalen Kooperation, Freundschaft und des gegenseitigen Kennenlernens. Ein großes Augenmerk lag vor allem an der verbindenden Rolle von Kultur und gemeinsamer Geschichte.

Schreibe einen Kommentar