Študijski krožek na gradu Cmurek I „Tonstudienkreis“ im Schloss Obermureck

Podcast
AGORA Divan
  • Študijski krožek na gradu Cmurek
    29:31
audio
31:12 Min.
Leto Rudolfa Maistra I Jahr Rudolf Maisters
audio
23:20 Min.
Most prijateljstva. Most, ki povezuje.
audio
21:04 Min.
Turmbauerkogel bei Eibiswald I Ivnik
audio
14:56 Min.
Sommertraumhafen 2024
audio
26:12 Min.
Tom Veber po rezidenci v Gradcu
audio
24:34 Min.
Urška Klakočar Zupančič - Intervju I Interview
audio
32:57 Min.
Razstava “Kaj pa ti veš?” I Ausstellung “Was weißt du schon?”
audio
15:16 Min.
Doživite pokrajino reke Mure I Die Flusslandschaften der Mur erleben
audio
15:07 Min.
Gorenjski slavček na odru graške opere
audio
15:41 Min.
Retzhof vabi I lädt ein

Lokalno prebivalstvo se pod okriljem Zavoda Muzej norosti povezuje v močno akcijsko skupino, ki pomembno doprinaša k razvoju in vsebinam v okolišu. Povezujejo ne le ljudi iz obeh strani meje, temveč tudi številne marginalizirane skupine. Prav tako pa opozarjajo na pomen naravne in kulturne dediščine. Z željo ponuditi obiskovalcem gradu spominek, ki opozarja na značilnosti lokalnega okolja, so se povezali in z glino ustvarjali na študijskem krožku v prvi polovici avgusta v prostorih gradu Cmurek.

Keramik verbindet! Das Museum des Wahnsinns im Schloß Obermureck führt nicht nur Menschen von beiden Seiten der Mur sondern auch aus vielen anderen Orten zusammen. Mit freiwilliger Arbeit unterstützen sie die Entwicklung der Region und bringen sich mit interessanten Inhalten ein. Diesmal traf man sich mit dem Wunsch, für Besucher_innen der Gegend ein lokales und fair produziertes Souvenir aus Ton bzw. Keramik zu erfinden. Im „Tonstudienkreis“ wurden Ideen gesammelt und an der Entwicklung gearbeitet.

Schreibe einen Kommentar