Antologija Psevdopoetov I Anthologie der Pseudopoeten

Podcast
AGORA Divan
  • Antologija Psevdopoetov I Anthologie der Pseudopoeten
    33:44
audio
31:12 Min.
Leto Rudolfa Maistra I Jahr Rudolf Maisters
audio
23:20 Min.
Most prijateljstva. Most, ki povezuje.
audio
21:04 Min.
Turmbauerkogel bei Eibiswald I Ivnik
audio
14:56 Min.
Sommertraumhafen 2024
audio
26:12 Min.
Tom Veber po rezidenci v Gradcu
audio
24:34 Min.
Urška Klakočar Zupančič - Intervju I Interview
audio
32:57 Min.
Razstava “Kaj pa ti veš?” I Ausstellung “Was weißt du schon?”
audio
15:16 Min.
Doživite pokrajino reke Mure I Die Flusslandschaften der Mur erleben
audio
15:07 Min.
Gorenjski slavček na odru graške opere
audio
15:41 Min.
Retzhof vabi I lädt ein

Slovenski pesniki mlajše generacije, ki se povezujejo v skupini Psevdopoeti so pred kratkim pri Kulturnem centru Maribor v zbirki Frontier izdali antologijo z naslovom Milimeter in pol. Nika Škof je govorila z urednikom in članom skupine Tomom Vebrom.

Eine junge Generation slowenischer Dichter formierte sich 2017 zu einer Gemeinschaft unter dem Namen „Psevdopoeti I Pseudopoeten“. Vor kurzem wurde die Anthologie der jungen Dichter_innen mit dem Titel Milimeter in pol I Eineinhalb Millimeter im Kulturni center Maribor I Kulturzentrum Maribor präsentiert. Unsere Redakteurin Nika Škof sprach mit Tom Veber, Mitglied der Gruppierung und Redakteur der Anthologie.

Schreibe einen Kommentar