Zgodnja dvo- in večjezičnost za do triletne otroke

Podcast
AGORA Obzorja
  • Predstavitev projekta zgodnja dvo- in večjezičnost
    16:52
audio
31:45 Min.
Umetnost reči “ne” z mirno vestjo I Die Kunst “Nein” zu sagen - mit gutem Gewissen
audio
20:49 Min.
Tonček Urschitz – Spomini
audio
16:19 Min.
Slogled.at - slovensko gledališče na Koroškem
audio
39:37 Min.
Postne in velikonočne šege na Koroškem
audio
31:15 Min.
Spomeniki in kultura spominjanja
audio
32:42 Min.
Po Jakobovih poteh v Španiji in na Portugalskem I Auf den Spuren der Jakobswege in Spanien und Portugal
audio
32:13 Min.
Improvizacijsko gledališče I Improvisationstheater
audio
36:43 Min.
Povej mi zgodbo I Erzähl mir eine Geschichte
audio
24:16 Min.
Lara Vouk na pogovoru Sredi domovine
audio
19:50 Min.
Razpis Naša Slovenija 2024

„Frühe Zwei- und Mehrsprachigkeit für Unter-Dreijährige“ ist eine Modulreihe, die eine qualitätsvolle Förderung der frühen Zwei- und Mehrsprachigkeit in Kindertagestätten und bei Tageseltern thematisiert. Die Modulreihe hat das Ziel, die Wichtigkeit der frühen zwei- und mehrsprachigen Bildung bewusst zu machen und eine sensible Sprachpraxis im eigenen pädagogischen Handeln zu fördern. In Kooperation mit dem Institut für Bildung und Beratung und mit dem Katholischen Bildungshaus Sodalitas werden diese vier Module von Oktober bis April 2023 stattfinden.

Projekt »zgodnja dvo-in več jezičnost za do triletne otroke« poteka od letos jeseni do aprila prihodnje leto v sodelovanju Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah z Inštitutom za izobraževanje in svetovanje IBB v Celovcu. Namen predavanj je pri pedagoškem osebju, ki dela z otroki do njihovega tretjega leta starosti, posredovati zavest o pomembnosti zgodnjega dvo- in večjezičnega izobraževanja ter pospeševanje občutene jezikovne prakse pri lastnem pedagoškem delu. Vodja projekta je prof. dr. Vladimir Wakounig.

Gestaltung I oblikovanje: Sara Pan

Schreibe einen Kommentar