Irena Svetek: Beli volk

Podcast
Generatorji zgodb
  • SEGZ120722 - Generatorji zgodb - Irena Svetek
    59:47
audio
59:45 Min.
Dr. Iztok Simoniti: Vode svobode
audio
59:37 Min.
Tonja Jelen: Od točke nič
audio
59:37 Min.
Klemen Pisk: Mamutova oporoka
audio
59:37 Min.
Gabriela Babnik Ouattara: Za angele, da jim ne bo dolgčas
audio
59:37 Min.
Adriana Kuči: Noč, ko je preplavala reko
audio
59:37 Min.
Miljana Cunta: Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo
audio
59:37 Min.
Mimi Podkrižnik: Čisti kliše ali ura je trideset
audio
59:37 Min.
Polona Wallas: Zapisano v telesu
audio
59:37 Min.
Irena Svetek: Črni princ
audio
59:37 Min.
Lenart Zajc: Pošast

Beli volk, drugi del trilogije Irene Svetek, je roman o strasti in ljubosumju, pa tudi o nemoči in razgreti krvi, kar lahko vodi do pošastnih dejanj. Opravka imamo s psihološko kriminalko, ki ima tudi literarne ambicije, hkrati pa vleče vzporednice s prvim delom, ki nosi naslov Rdeča kapica. Če smo se v romanu Rdeča kapica srečevali z različnimi determinizmi, psihološkimi ozadji, imamo v Belem volku opravka s staroslovansko mitologijo. V Belem volku je  moč razbrati količino afekta in energije, ki ga je vanj vložila pisateljica. To še posebej velja za raziskave, ki ne zadevajo samo volkove in slovansko mitologijo, temveč predvsem dobro organizirane združbe tihotapcev heroina.

Der weiße Wolf, der zweite Teil der Trilogie von Irena Svetek, ist ein Roman über Leidenschaft und Eifersucht, aber auch über Machtlosigkeit und heißes Blut, das zu ungeheuerlichen Taten führen kann. Es ist ein psychologischer Kriminalroman, der auch literarische Ambitionen hat und Parallelen zum ersten Teil Rotkäppchen aufweist. Wenn wir in Rotkäppchen auf verschiedene Determinismen und psychologische Hintergründe gestoßen sind, haben wir es in Der weiße Wolf mit alter slawischer Mythologie zu tun. In Der weiße Wolf kann man sehen, wie viel Gefühl und Energie die Autorin in den Text gesteckt hat. Dies gilt insbesondere für Forschungen, die sich nicht nur mit Wölfen und slawischer Mythologie, sondern vor allem mit gut organisierten Heroinschmuggelringen befassen.

Schreibe einen Kommentar