Maja Drolec: Jeben laif

Podcast
Generatorji zgodb
  • Generatorji zgodb 26 Maja Drolec
    59:37
audio
59:45 Min.
Dr. Iztok Simoniti: Vode svobode
audio
59:37 Min.
Tonja Jelen: Od točke nič
audio
59:37 Min.
Klemen Pisk: Mamutova oporoka
audio
59:37 Min.
Gabriela Babnik Ouattara: Za angele, da jim ne bo dolgčas
audio
59:37 Min.
Adriana Kuči: Noč, ko je preplavala reko
audio
59:37 Min.
Miljana Cunta: Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo
audio
59:37 Min.
Mimi Podkrižnik: Čisti kliše ali ura je trideset
audio
59:37 Min.
Polona Wallas: Zapisano v telesu
audio
59:37 Min.
Irena Svetek: Črni princ

Roman Maje Drolec Jeben lajf se podaja v srčiko družinske drame. Žargonski jezik, ki se ga poslužuje Luka, ni toliko znak njegovega uporništva, kot odraža raztreščen svet. Mama Mojca najtežja obdobja premaguje z branjem, zato je ta knjiga tudi hommage leposlovju, čeprav je resnično življenje neskončno brutalno. Preplet različnih tem kot so razpad družine, pozne zanositve, drogiranja in spraševanja, kaj je sploh še lahko dom, so podane v poetičnem in hkrati preciznem jeziku, ki stvari in življenje postavlja na čistino. Maja Drolec piše za življenje in mu skuša nadeti notranji smisel. Zgodbi matere in sina se odslikavata druga v drugi, pri čemer pa bralki ali bralcu prepuščata – kaj je tisto, zaradi česar nekdo pripada ali je izključen iz skupnosti.

Maja Drolec je po študiju slovenščine in knjižničarstva na Pedagoški akademiji v Ljubljani svoje poslanstvo našla v pedagoškem delu in ustvarjanju pripovedne literature. Posebej zadnje je prepoznavno v številnih objavah krajših in daljših literarnih prispevkov v različnih revijah in sodelovanju na literarnih natečajih. Pričujoči roman Jeben lajf je že njeno tretje daljše prozno delo. Na natečaju za kratek roman Prišleki je sodelovala z romanom Hormonski tobogan (2020) in v samozaložbi izdala avtobiografski roman Bilo je eno poletje (2021).

 

Der Roman Jeben lajf I Fucked Life von Maja Drolec dringt in das Herz einer Familiendrama vor. Die umgangssprachliche Sprache, die Luka benutzt, ist weniger ein Zeichen seines Widerstands als vielmehr ein Spiegel seiner zerrissenen Welt. Mutter Mojca überwindet die schwersten Zeiten durch das Lesen, weshalb dieses Buch auch eine Hommage an die Belletristik ist, obwohl das wirkliche Leben unendlich brutal ist. Das Zusammenspiel verschiedener Themen wie der Zerfall der Familie, späte Schwangerschaften, Drogenkonsum und die Frage, was ein Zuhause überhaupt noch sein kann, wird in einer poetischen und zugleich präzisen Sprache dargestellt, die die Dinge und das Leben klar offenlegt. Maja Drolec schreibt für das Leben und versucht ihm einen inneren Sinn zu geben. Die Geschichten von Mutter und Sohn spiegeln sich gegenseitig wider und überlassen es der Leserin oder dem Leser, zu entscheiden, was jemanden zu einem Mitglied der Gemeinschaft macht oder ihn davon ausschließt.

Nach dem Studium der Slowenistik und Bibliothekswissenschaft an der Pädagogischen Akademie in Ljubljana fand Maja Drolec ihre Berufung in der pädagogischen Arbeit und dem Schaffen erzählender Literatur. Letzteres zeigt sich besonders in zahlreichen Veröffentlichungen kürzerer und längerer literarischer Beiträge in verschiedenen Zeitschriften und der Teilnahme an Literaturwettbewerben. Der vorliegende Roman Fucked Life ist bereits ihr drittes längeres Prosawerk. Beim Wettbewerb für kurze Romane Prišleki nahm sie mit dem Roman Hormonachterbahn (2020) teil und veröffentlichte im Selbstverlag den autobiografischen Roman Es war ein Sommer (2021).

 

Gefördert I podprto: URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Schreibe einen Kommentar