Slikanje v narečju I Malen im Dialekt

Podcast
AGORA Divan
  • Malen im Dialekt
    26:01
audio
26:43 Min.
Dan Rudolfa Maistra I Rudolf-Maister-Tag
audio
31:12 Min.
Leto Rudolfa Maistra I Jahr Rudolf Maisters
audio
23:20 Min.
Most prijateljstva. Most, ki povezuje.
audio
21:04 Min.
Turmbauerkogel bei Eibiswald I Ivnik
audio
14:56 Min.
Sommertraumhafen 2024
audio
26:12 Min.
Tom Veber po rezidenci v Gradcu
audio
24:34 Min.
Urška Klakočar Zupančič - Intervju I Interview
audio
32:57 Min.
Razstava “Kaj pa ti veš?” I Ausstellung “Was weißt du schon?”
audio
15:16 Min.
Doživite pokrajino reke Mure I Die Flusslandschaften der Mur erleben
audio
15:07 Min.
Gorenjski slavček na odru graške opere

Če želimo razumeti narečje drugega, se moramo nekoliko potruditi. Še posebej v narečno bogatih okoljih, kot sta Avstrija in Slovenija. Pojavijo se zanimive variacije v jeziku, nenavadne besede, melodija. Kako zvenijo različna narečja, nam je nekako jasno, ko se na njih spomnimo. Kaj pa tole… kako slikar slika v narečju? Kako izgleda slikarsko delo, ki nastaja v narečju in kaj to sploh pomeni? Ostanite z nami, da v današnjem prispevku Nike Škof dobite odgovor.

Dialekte zu verstehen, kann manchmal herausfordernd sein, vor allem in dialektreichen Ländern wie Österreich und Slowenien. Im Dialekt erscheinen interessante Sprachvariationen, ungewöhnliche Wörter und auch Melodien. Wie unterschiedlich Dialekte klingen können, wird uns oft erst klar, wenn wir uns näher mit ihnen beschäftigen. Beschäftigen kann man auch auf diese ungewöhnliche Weise: Malen im Dialekt. Wie malt man im Dialekt? Wie sieht ein in einem Dialekt erstelltes Gemälde aus und wie funktioniert das überhaupt? Die Antworten dazu gibt es im  Beitrag von Nika Škof.

Schreibe einen Kommentar