Slovenska kultura v Gradcu I Slowenische Kultur in Graz

Podcast
Prepredene biografije I Verwobene Biographien
  • Slovenska kultura v Gradcu I Slowenische Kultur in Graz
    24:09
audio
30:36 Min.
Rezka Kanzian - 2. Teil / drug del pogovora
audio
23:54 Min.
Rezka Kanzian
audio
28:21 Min.
Daniela Kocmut
audio
26:23 Min.
Andreas Freiherr von Winkler / Andrej baron Winkler
audio
31:03 Min.
Ein Porträt von Klaus Peter Riedel / Portret Klausa Petra Riedla
audio
23:35 Min.
Die verlorene und wiedergefundene Heimat
audio
25:52 Min.
Lili Novy
audio
25:14 Min.
Ein Potrait der Dolmetscherin Tanja Koren
audio
26:30 Min.
Metka Muraus
audio
23:50 Min.
Erwin Köstler

Kaj imajo skupnega Jože Plečnik in Ivan Grohar, pa Benjamin Ipavec in Karel Štrekelj, tudi Lili Novy in Lucijan Marija Škerjanc? Plečnik in Grohar sta obiskovala deželno obrtno in risrasko šolo v Gradcu, Štrekelj in Benjamin Ipavec sta pokopana v Gradcu, Lili Novy in Lucijan Marija Škerjanc pa sta se rodila v Gradcu. Mnogo je Slovencev, ki so se na svoji življenjski poti za nekaj časa ustavili na današnjem avstrijskem Štajerskem, predvsem v mestu Gradec.

Was haben Jože Plečnik und Ivan Grohar, Benjamin Ipavec und Karel Štrekelj, Lili Novy und Lucijan Marija Škerjanc gemeinsam? Plečnik und Grohar besuchten die Landesgewerbeschule in Graz, Štrekelj und Benjamin Ipavec sind in Graz begraben und Lili Novy und Lucijan Marija Škerjanc wurden in Graz geboren. Viele Slowen_innen haben auf ihrem Lebensweg in der heutigen Steiermark, vor allem in der Stadt Graz, eine Zwischenstation eingelegt.

Schreibe einen Kommentar