Poplava duševnih stisk v Koroški regiji?

Podcast
Poti iz labirintov
  • Poplava_duševnih_stisk_v_koroški_regiji_18092023
    22:43
audio
25:19 Min.
Porast narcisizma v sodobni družbi
audio
26:06 Min.
Eko tesnoba
audio
26:21 Min.
Duševno zdravje žensk in moških
audio
24:39 Min.
Kultura na recept I Kultur auf Rezept
audio
26:23 Min.
Migracije - duševno zdravje in reševanje globalnih izzivov
audio
28:43 Min.
Stiske svojcev
audio
29:59 Min.
Stiske svojcev
audio
25:12 Min.
Duševno zdravje univerzalna človekova pravica
audio
25:20 Min.
Skozi labirint narcisizma I Durch das Labyrinth des Narzissmus

Lažje je poiskati pomoč za drugega kot zase. Še zlasti to velja za ranljive skupine. Na njihova vrata je treba pogosteje potrkati. Prav s takšnimi primeri se soočajo na popoplavni Koroški. V naslednjih nekaj minutah boste lahko slišali, s kakšnimi težavami v duševnem zdravju se soočajo v tem delu Slovenije, kako poteka pomoč tamkajšnjih človekoljubnih institucij in kaj je potrebno za ponovno vzpostavitev duševnega ravnovesja.

Eine Flut von psychischen Problemen in der Region Koroška?

Es ist leichter, für andere Hilfe zu suchen, als für sich selbst. Das gilt besonders für gefährdete Gruppen. An deren Türen muss öfter geklopft werden. Genau das ist die Situation, mit der wir in der slowenischen Region Koroška nach dem Hochwasser konfrontiert sind. In den nächsten Minuten werden Sie erfahren, mit welchen psychischen Problemen die Menschen in diesem Teil Sloweniens zu kämpfen haben, wie die örtlichen Einrichtungen ihnen helfen und was nötig ist, um das psychische Gleichgewicht wiederherzustellen.

Schreibe einen Kommentar