Kaj učinkuje na usvajanje jezikov v manjšinskem šolstvu 2. del

Podcast
AGORA Obzorja
  • 130124 Kaj učinkuje na usvajanje jezikov v manjšinskem šolstvu 2 del BSH
    20:21
audio
31:45 Min.
Umetnost reči “ne” z mirno vestjo I Die Kunst “Nein” zu sagen - mit gutem Gewissen
audio
20:49 Min.
Tonček Urschitz – Spomini
audio
16:19 Min.
Slogled.at - slovensko gledališče na Koroškem
audio
39:37 Min.
Postne in velikonočne šege na Koroškem
audio
31:15 Min.
Spomeniki in kultura spominjanja
audio
32:42 Min.
Po Jakobovih poteh v Španiji in na Portugalskem I Auf den Spuren der Jakobswege in Spanien und Portugal
audio
32:13 Min.
Improvizacijsko gledališče I Improvisationstheater
audio
36:43 Min.
Povej mi zgodbo I Erzähl mir eine Geschichte
audio
24:16 Min.
Lara Vouk na pogovoru Sredi domovine
audio
19:50 Min.
Razpis Naša Slovenija 2024

Raziskovalci Daniel Wutti, Eva Hartmann in Sabine Buchwald ugotavljajo, da Koroška postaja večjezična regija. Dandanes mladi ne govorijo več zgolj enega ali dva jezika, temveč več. Zanimivo pa je tudi to, da poleg svetovno znanih jezikov, kot so francoščina, italijanščina in španščina, mlade zanimajo jeziki oddaljenih držav. Na Inštitutu za večjezičnost in transkulturo v Celovcu ugotavljajo, da mladi  med priljubljene jezike uvrščajo tudi na primer korziščino, japonščino in druge. Razveseljuje pa jih ugotovitev, da vprašane mlade Korošice in Korošci slovenščino in nemščino označujejo kot enako priljubljena jezika.
Prisluhnite drugemu delu pogovora, ki ga je o poteku raziskave »Kaj učinkuje na usvajanje jezikov v manjšinskem šolstvu?« s profesorji in raziskovalci Inštituta za večjezičnost in transkulturno izobraževanje Pedagoške visoke šole Celovec pripravila Bojana Šrajner Hrežnjak.

Die Wissenschafler_innen Daniel Wutti, Eva Hartmann und Sabine Buchwald kommen zu dem Schluss, dass sich Kärnten zu einer mehrsprachigen Region entwickelt. Junge Menschen sprechen heute nicht mehr nur eine oder zwei Sprachen, sondern mehrere. Interessant ist auch, dass sich die Jugendlichen neben den weltbekannten Sprachen wie Französisch, Italienisch und Spanisch auch für die Sprachen ferner Länder interessieren. Das Institut für Mehrsprachigkeit und Transkultur in Klagenfurt hat herausgefunden, dass junge Leute auch Sprachen wie Korsisch, Japanisch und andere zu ihren Favoriten zählen. Erfreulich ist, dass die befragten jungen Kärntnerinnen und Kärntner Slowenisch und Deutsch als gleich beliebte Sprachen einstufen.
Hören Sie den zweiten Teil des Interviews von Bojana Šrajner Hrežnjak mit Professor_innen und Forscher_innen des Instituts für Mehrsprachigkeit und transkulturelle Bildung an der Pädagogischen Hochschule Klagenfurt über die Untersuchung „Was beeinflusst den Spracherwerb im Minderheitenunterricht“.

Schreibe einen Kommentar