Umetnost reči “ne” z mirno vestjo I Die Kunst “Nein” zu sagen – mit gutem Gewissen

Podcast
AGORA Obzorja
  • Nein Sagen
    31:45
audio
30:02 Min.
Slutnja večnosti I Eine Ahnung von Ewigkeit
audio
26:47 Min.
Spominska plošča za pregnane koroške Slovenke in Slovence iz Bilčovsa
audio
29:35 Min.
Dan Evrope
audio
22:38 Min.
Sonusiade 2024
audio
14:08 Min.
Muzej Peršman ima nov zvočni vodnik
audio
18:05 Min.
Zdravo varstvo Jaz in Ti - Du und Ich
audio
20:55 Min.
100 let radia na Koroškem - odprtje razstave
audio
20:49 Min.
Tonček Urschitz – Spomini
audio
16:19 Min.
Slogled.at - slovensko gledališče na Koroškem

„Konec koncev so za kakovost odnosa med staršem in otrokom vedno odgovorni starši,« poudarja Nina Sommer iz družinskega laboratorija, ki jo je v goste povabila Nika Škof. Največjo uslugo otroku lahko naredimo s tem, ko upoštevamo in komuniciramo svoje meje. Mejá ni potrebno šele postavljati, opozarja. Meje so vedno že tukaj. Vprašanje je le, koliko jih poznamo in kako o njih komuniciramo. Kako in kdaj torej reči ne? Če se tudi vi bodisi v vzgoji ali drugih odnosih srečujete s tem vprašanjem, prisluhnite prispevku.

„Letztendlich sind es immer die Eltern, die für die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung verantwortlich sind,“ betont Nina Sommer von FamilyLab, diesmal zu Gast bei Nika Škof. Der größte Dienst, den wir unseren Kindern erweisen können, besteht darin, unsere Grenzen zu respektieren und zu kommunizieren. Grenzen müssen nicht gesetzt werden, erinnert sie uns, denn Grenzen sind immer schon da. Die Frage ist nur, wie viel wir über sie wissen und wie wir sie kommunizieren. Wie und wann kann man also Nein sagen? Wenn auch Sie vor dieser Frage stehen, sei es in Ihrer Erziehungsarbeit  oder in anderen Beziehungen, hören Sie sich diesen Beitrag an.

Schreibe einen Kommentar