Poti iz labirintov duševnih težav I Wege aus den Labyrinthen der psychischen Probleme

Podcast
Poti iz labirintov
  • potiizlabirintovoktober
    56:53
audio
26:06 Min.
Eko tesnoba
audio
26:21 Min.
Duševno zdravje žensk in moških
audio
24:39 Min.
Kultura na recept I Kultur auf Rezept
audio
26:23 Min.
Migracije - duševno zdravje in reševanje globalnih izzivov
audio
28:43 Min.
Stiske svojcev
audio
29:59 Min.
Stiske svojcev
audio
25:12 Min.
Duševno zdravje univerzalna človekova pravica
audio
22:43 Min.
Poplava duševnih stisk v Koroški regiji?
audio
25:20 Min.
Skozi labirint narcisizma I Durch das Labyrinth des Narzissmus
audio
25:12 Min.
1. nacionalni Festival duševnega zdravja vabi I 1. Festival der seelischen Gesundheit

V začetku oktobra, ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, so ga izvajalci programa Omra skupaj z gosti obeležili s strokovnim srečanjem, kjer so javnosti predstavili ključne izsledke in opažanja tega inovativnega programa, ki je ljudem v stiskah in njihovim svojcem kazal, da poti iz labirintov duševnih težav in strokovna pomoč obstajajo.

Anfang Oktober, am diesjährigen Welttag der psychischen Gesundheit, haben die Betreiber des OMRA-Programms zusammen mit ihren Gästen ein professionelles Treffen abhalten, bei dem sie der Öffentlichkeit wichtige Erkenntnisse und Beobachtungen ihres innovativen Programms präsentierten. Der Ansatz zeigt Menschen in Not und ihren Angehörigen, dass Wege aus den Labyrinthen der psychischen Probleme existieren und auch, dass es professionelle Hilfe gibt.

Schreibe einen Kommentar