Končati življenje – zadnji izhod? Das Leben beenden – der letzte Ausweg?

Podcast
Poti iz labirintov
  • Konec_zivljenja_zadnji_izhod_2122022
    57:13
audio
26:06 Min.
Eko tesnoba
audio
26:21 Min.
Duševno zdravje žensk in moških
audio
24:39 Min.
Kultura na recept I Kultur auf Rezept
audio
26:23 Min.
Migracije - duševno zdravje in reševanje globalnih izzivov
audio
28:43 Min.
Stiske svojcev
audio
29:59 Min.
Stiske svojcev
audio
25:12 Min.
Duševno zdravje univerzalna človekova pravica
audio
22:43 Min.
Poplava duševnih stisk v Koroški regiji?
audio
25:20 Min.
Skozi labirint narcisizma I Durch das Labyrinth des Narzissmus
audio
25:12 Min.
1. nacionalni Festival duševnega zdravja vabi I 1. Festival der seelischen Gesundheit

Kako tabu tema je v naši družbi vzeti si življenje samovoljno oz. narediti samomor? Od začetka letošnjega leta se (nekateri) Avstrijci lahko odločijo, da z dovoljenjem in posredno s pomočjo države oziroma drugih ljudi končajo svoje življenje, več o tem v nadaljevanju pove Margarethe Krbez iz GO-ON Suizidprävention Steiermark. Na eni strani bolan človek s težko diagnozo, ki mu ni več danih veliko dni za življenje in na drugi strani človek z duševno boleznijo, ki prav tako trpi, a bi mu ob ustrezni pomoči to trpljenje lahko bilo prikrajšano. Z mladima raziskovalkama iz Univerze na Primorskem iz Inštituta Andreja Marušiča iz Slovenskega centra za raziskovanje samomora, Vanjo Gomboc in Nino Krohne, spregovori Jasmina Godec. V ospredje med drugim postavi asistirano pomoč pri samomoru in pravico do odločanja o lastni smrti. O slednjem pa svoje mnenje izrazijo tudi mimoidoči na mariborskih ulicah.

Tabuthema Freitod: Seit Anfang dieses Jahres können sich Österreicher_innen mit offizieller Erlaubnis und indirekter Hilfe dazu entschließen, ihr Leben zu beenden. Margarethe Krbez von der GO-ON Suizidprävention Steiermark klärt auf: Auf der einen Seite steht ein unheilbar kranker Mensch mit einer schlimmen Diagnose, dem keine Chance auf Heilung und nicht mehr viel Zeit zu leben gegeben wird – auf der anderen Seite ein psychisch schwer kranker Mensch, der ebenfalls leidet, aber dem mit der richtigen Hilfe das Leben gerettet werden kann. Jasmina Godec spricht mit jungen Forscher_innen der Universität Primorska vom Andrej-Marušič-Institut des Slowenischen Zentrums für Suizidforschung, Vanja Gomboc und Nina Krohne. Der Fokus liegt auf assistierter Sterbehilfe und auf dem Recht, über den eigenen Tod zu entscheiden.

Schreibe einen Kommentar