Prleška etno folk skupina Bosi I Ethno Folk Group Bosi

Podcast
AGORA Divan
  • Bosi
    27:08
audio
35:47 min.
Štajerski šolarji v Bruslju
audio
16:30 min.
Skupno doživljanje Bruslja #2
audio
16:23 min.
Skupno doživljanje Bruslja #1
audio
28:25 min.
Svetovni dan biotske pestrosti I Welttag der biologischen Vielfalt
audio
26:43 min.
Dan Rudolfa Maistra I Rudolf-Maister-Tag
audio
31:12 min.
Leto Rudolfa Maistra I Jahr Rudolf Maisters
audio
23:20 min.
Most prijateljstva. Most, ki povezuje.
audio
21:04 min.
Turmbauerkogel bei Eibiswald I Ivnik
audio
14:56 min.
Sommertraumhafen 2024
audio
26:12 min.
Tom Veber po rezidenci v Gradcu

Narečje, kot tista prva materinščina, priča tudi o temperamentu svojih govorcev. Prleška hudomušnost in pozitiven pogled na svet je mogoče prepoznati tudi v glasbi Etno folk skupine Bosi. Pojejo bosonogi in v svojem narečju, pred kratkim pa so izdali pesmarico avtorskih skladb. Nika Škof je o aktualizaciji ljudskega izročila, moči narečja v glasbi in povezovanju s koreninami govorila s članoma zasedbe Bosi, Ireno Skotnik in Zdravkom Pattyjem

Wie die erste Muttersprache, so zeugt auch der Dialekt vom Temperament seiner Sprecher. Der Witz und die positive Weltanschauung der Einwohner von Prlekija lassen sich auch in der Musik der Ethno-Folk-Gruppe Bosi erkennen. Diese singen barfuß und in ihrem eigenen Dialekt und haben kürzlich ein Liederbuch mit eigenen Kompositionen veröffentlicht. Nika Škof sprach mit den Bosi-Mitgliedern Irena Skotnik und Zdravko Patty über die Aktualität von Volkstraditionen, die Kraft des Dialekts in der Musik und die Verbindung zu den eigenen Wurzeln.

Leave a Comment