Prleška etno folk skupina Bosi I Ethno Folk Group Bosi

Podcast
AGORA Divan
  • Bosi
    27:08
audio
28:25 perc
Svetovni dan biotske pestrosti I Welttag der biologischen Vielfalt
audio
26:43 perc
Dan Rudolfa Maistra I Rudolf-Maister-Tag
audio
31:12 perc
Leto Rudolfa Maistra I Jahr Rudolf Maisters
audio
23:20 perc
Most prijateljstva. Most, ki povezuje.
audio
21:04 perc
Turmbauerkogel bei Eibiswald I Ivnik
audio
14:56 perc
Sommertraumhafen 2024
audio
26:12 perc
Tom Veber po rezidenci v Gradcu
audio
24:34 perc
Urška Klakočar Zupančič - Intervju I Interview
audio
32:57 perc
Razstava “Kaj pa ti veš?” I Ausstellung “Was weißt du schon?”
audio
15:16 perc
Doživite pokrajino reke Mure I Die Flusslandschaften der Mur erleben

Narečje, kot tista prva materinščina, priča tudi o temperamentu svojih govorcev. Prleška hudomušnost in pozitiven pogled na svet je mogoče prepoznati tudi v glasbi Etno folk skupine Bosi. Pojejo bosonogi in v svojem narečju, pred kratkim pa so izdali pesmarico avtorskih skladb. Nika Škof je o aktualizaciji ljudskega izročila, moči narečja v glasbi in povezovanju s koreninami govorila s članoma zasedbe Bosi, Ireno Skotnik in Zdravkom Pattyjem

Wie die erste Muttersprache, so zeugt auch der Dialekt vom Temperament seiner Sprecher. Der Witz und die positive Weltanschauung der Einwohner von Prlekija lassen sich auch in der Musik der Ethno-Folk-Gruppe Bosi erkennen. Diese singen barfuß und in ihrem eigenen Dialekt und haben kürzlich ein Liederbuch mit eigenen Kompositionen veröffentlicht. Nika Škof sprach mit den Bosi-Mitgliedern Irena Skotnik und Zdravko Patty über die Aktualität von Volkstraditionen, die Kraft des Dialekts in der Musik und die Verbindung zu den eigenen Wurzeln.

Szólj hozzá!