Netzwerktreffen: Gedenkvereine

Podcast
da und dort – sem a tam
  • 20190808_20190613_da-und-dort_gedenkvereine_stgeorgen_1-40-11
    100:11
audio
1 Std. 28:29 Min.
Netzwerktreffen: Fahrradinitiativen
audio
1 Std. 04:35 Min.
Netzwerktreffen: Naturschutzorganisationen
audio
1 Std. 09:19 Min.
Netzwerktreffen Stadtmuseen
audio
1 Std. 13:54 Min.
Netzwerktreffen: Tauschkreise
audio
1 Std. 28:44 Min.
Netzwerktreffen "Burgvereine" in Reichenstein

Das Gedenken an gesellschaftliche Verbrechen im großen Stil ist eine undankbare Aufgabe: schnell wenden sich Menschen ab, können „es nicht mehr hören“, und oft kommt der Vorwurf, ständig an alte Wunden zu rühren. Nichtsdestotrotz ist die Kenntnis der Geschichte eine Grundvoraussetzung dafür, sich als Gesellschaft zu entwickeln und alte Fehler zu vermeiden.

Sowohl in Südböhmen als auch im Mühlviertel gibt es Menschen, die im Rahmen von Vereinen diese Arbeit ehrenamtlich auf sich nehmen. Während bei der „Bewußtseinsregion“ in St. Georgen an der Gusen und Mauthausen die Konzentrationslager des Nationalsozialismus im Zentrum des Interesses stehen, widmet sich Postbellum in Tschechien neben dem Zweiten Weltkrieg auch der Repression im Kommunismus.

Wir haben die beiden Vereine zu einem Roundtable-Gespräch zusammengebracht und über ihre Handlungsmotivationen, Aktivitäten, Partner, Finanzierung, kurz: ihr Arbeitsumfeld befragt.

Da und dort – sem a tam“ ist ein Interreg-Projekt und wird gefördert aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Europäischen Union. Die Projektpartner sind das Freie Radio Freistadt und der Verein Televize bez hranice – Fernsehen ohne Grenzen.

 

Síťová setkání Sdružení „Paměť národa“

Připomínání zločinů ve společnosti ve velkém stylu je nevděčným úkolem: lidé se rychle odvracejí, nechtějí o tom již slyšet a často zazní výčitka, že připomínání těchto zločinů je sypání soli do starých ran. Přesto je znalost dějin základním předpokladem pro další vývoj společnosti a vyhnutí se starým chybám.

Jak v jižních Čechách, tak také v oblasti Mühlviertelu existují lidé, kteří vykonávají v rámci sdružení a spolků tuto práci dobrovolně. Zatímco v regionu uvědomění („Bewußtseinsregion“) u St. Georgen an der Gusen a Mauthausenu stojí v centru zájmu koncentrační tábory nacionálsocialismu, věnuje se obecně prospěšná společnost Postbellum v České republice kromě druhé světové války též komunistickým represím.

My jsme obě sdružení svedli ke společnému rozhovoru u kulatého stolu a položili jsme jim otázky týkající se jejich motivace k činnosti, aktivit, partnerů, financování, krátce: ptali jsme se na věci související s jejich činností.

Da und dort – sem a tam“ je projektem realizovaným v rámci programu Interreg, který je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie. Projektovými partnery jsou Freies Radio Freistadt a sdružení Televize bez hranic – Fernsehen ohne Grenzen.

Schreibe einen Kommentar