Netzwerktreffen: Fahrradinitiativen

Podcast
da und dort – sem a tam
  • 20190829_20190716_da-und-dort_Fahrradinitiativen_Budweis_01-28-29
    88:29
audio
1 Std. 04:35 Min.
Netzwerktreffen: Naturschutzorganisationen
audio
1 Std. 09:19 Min.
Netzwerktreffen Stadtmuseen
audio
1 Std. 40:11 Min.
Netzwerktreffen: Gedenkvereine
audio
1 Std. 13:54 Min.
Netzwerktreffen: Tauschkreise
audio
1 Std. 28:44 Min.
Netzwerktreffen "Burgvereine" in Reichenstein

Seit weit über 100 Jahren sind Fahrräder auf unseren Strassen unterwegs. In Anbetracht dieser langen Zeit ist unser Verkehrsnetz überraschend schlecht für die Fortbewegung damit eingerichtet. Oft hat man als Fahrradfahrer*in den Eindruck, den Nachteilen des Fußgänger- als auch des Autoverkehrs zu unterliegen.

Die Autofahrer-Lobbies demonstrieren ihre Macht laufend in teuren Kampagnen und Einflussnahme auf die Politik, und ganz konkret in Beton und Asphalt.

Grund genug für engagierte Menschen in Südböhmen und im Mühlviertel, da auf eine Trendwende hinzuarbeiten. Budweis ist eine alte Radfahr-Stadt, dementsprechend gibt es dort einige Fahrrad-Initiativen. So arbeitet CykloBudějovice bspw. mit der Budweiser Stadtverwaltung für einen fahrradfreundlichen Verkehr und veranstaltet öffentlichkeitswirksam Wettbewerbe zur stärkeren Radnutzung. Oder Rekola: die Initiative hat in Budweis damit begonnen, Schrotträder zu sanieren und zu verleihen – mittlerweile 100 Leihräder in Budweis und weitere in 4 anderen tschechischen Städten.

So ähnlich arbeitet auch die Radlobby in Österreich: Aktivismus und Bewusstseinsbildung im engen Kontakt mit der Politik und der Bevölkerung, in dieser Sendung sind die Radlobby Aist, Radlobby Steyregg und Radlobby OÖ vertreten. Und auch der Energiebezirk lebt sein Engagement für den Wandel in der Energienutzung bei der Mobilität mit einem Rad-Projekt: „Jobrad“ soll Arbeitnehmern den Wechsel aufs Rad für den Arbeitsweg erleichtern.

Im Gespräch mit Claudia Prinz: Petr Klika, Jitka Pudivítrová und Lukáš Bajt (alle CykloBudějovice)

Anna Šlechtová und Martin Kindl (beide Rekola), Otmar Affenzeller (Energiebezirk Freistadt), Herbert Nader Umsatteln – Radlobby Aist), Gerhard Fischer (Radlobby OÖ)

Da und dort – sem a tam“ ist ein Interreg-Projekt und wird gefördert aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Europäischen Union. Die Projektpartner sind das Freie Radio Freistadt und der Verein Televize bez hranice – Fernsehen ohne Grenzen.

 

Síťové setkání „cyklistické iniciativy“

Na kolech se jezdí na našich ulicích a silnicích více nežli 100 let. Vzhledem k této dlouhé době je naše silniční síť překvapivě špatně uzpůsobena pro tento druh dopravy. Často má cyklista dojem, že podlehne nástrahám automobilové dopravy či mu stojí v cestě chodci a turisté.

Loby řidičů aut demonstruje svou moc a vliv na politiku průběžně v drahých kampaních, konkrétně v betonu a asfaltu.

Toto je dostatečným důvodem pro angažované občany jižních Čech a oblasti Mühlviertelu k práci na obratu tohoto trendu. České Budějovice jsou starým cyklistickým městem, proto zde existuje několik iniciativ zaměřených na cyklisty. Sdružení CykloBudějovice spolupracuje např. s českobudějovickou městskou správou na dopravě přátelské k cyklistům a pořádá soutěže, snažící se přimět veřejnost k intenzivnějšímu využití kol. Nebo sdružení Rekola: toto sdružení v Českých Budějovicích začalo opravovat stará kola a začalo je půjčovat – v současné době existuje 100 kol k zapůjčení a další jsou k zapůjčení ve 4 jiných českých městech.

Podobně pracuje spolkový svaz Radlobby v Rakousku: zaměřuje se na aktivismus a tvorbu povědomí v úzkém kontaktu s politikou a obyvatelstvem, v tomto vysílání jsou zastoupeny organizace Radlobby Aist, Radlobby Steyregg a Radlobby OÖ. Též spolek Energiebezirk se angažuje ve změně využití energie v oblasti mobility prostřednictvím projektu zaměřeného na cyklistiku: Projekt „Jobrad“ má zaměstnancům ulehčit přechod na kola při cestě do práce.

Účastníky diskuze u kulatého stolu vedené moderátorkou Claudií Prinz byli: Petr Klika, Jitka Pudivítrová a Lukáš Bajt (všichni ze sdružení CykloBudějovice)

Anna Šlechtová a Martin Kindl (oba ze sdružení Rekola), Otmar Affenzeller (Energiebezirk Freistadt), Herbert Nader – spolek Umsatteln – Radlobby Aist), Gerhard Fischer (Radlobby OÖ)

„„Da und dort – sem a tam“ je projektem realizovaným v rámci programu Interreg, který je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie. Projektovými partnery jsou Freies Radio Freistadt a sdružení Televize bez hranic – Fernsehen ohne Grenzen.

Schreibe einen Kommentar