Netzwerktreffen Stadtmuseen

Podcast
da und dort – sem a tam
  • 20190815_20190619_da-und-dort_museen_prachatice_1-09-19
    69:19
audio
1 Std. 28:29 Min.
Netzwerktreffen: Fahrradinitiativen
audio
1 Std. 04:35 Min.
Netzwerktreffen: Naturschutzorganisationen
audio
1 Std. 40:11 Min.
Netzwerktreffen: Gedenkvereine
audio
1 Std. 13:54 Min.
Netzwerktreffen: Tauschkreise
audio
1 Std. 28:44 Min.
Netzwerktreffen "Burgvereine" in Reichenstein

Ein Stadtmuseum hat eine wichtige Funktion für das Selbstbild einer Stadtgemeinde: hier wird festgelegt, welche Objekte aus der Geschichte aufbewahrt werden, wie sie in Zusammenhang gestellt und interpretiert werden. Diese Ansprüche unterliegen einem dauernden Wandel, und dementsprechend machen sich Stadtmuseen immer wieder neu attraktiv für Bewohner*innen und Gäste gleichermaßen.

Besonders fällt das auf im Museum Prachatitz, wo ein Raum das erste Museum aus dem 19. Jhdt. nachbildet – ein buntes Sammelsurium aus Wertvollem, Skurillem, einiges ehrwürdig, anderes banal. Einen Weg in die Zukunft der Vergangenheit sucht man in Freistadt mit „Café Memory“: Veranstaltungen, wo die Teilnehmer*innen aufgerufen sind, ihre Erinnerungen angesichts alter Fotografien mitzuteilen – Erinnerungen an abgebildete Personen, Situationen und Orte.

Über den Wandel ihrer Museen und das jeweilige Umfeld haben wir bei einem Netzwerktreffen Leiter und Mitarbeiter der Museen in Prachatitz, Strakonitz und Freistadt befragt.

Da und dort – sem a tam“ ist ein Interreg-Projekt und wird gefördert aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Europäischen Union. Die Projektpartner sind das Freie Radio Freistadt und der Verein Televize bez hranice – Fernsehen ohne Grenzen.

 

Síťové setkání „městská muzea“

Městské muzeum má důležitou funkci v obrazu města: zde se rozhoduje o tom, které historické objekty zůstanou zachovány, jak jsou dány do souvislostí a interpretovány. Tyto nároky podléhají trvalé změně a v souladu s tím se městská muzea snaží být stále atraktivní a přinášet nové podněty obyvatelům/obyvatelkám měst a stejnou měrou i hostům.

Zvlášť intenzivně se tato snaha projevuje v muzeu Prachatice, kde jedna místnost představuje první muzeum z 19. století – jedná se o pestrou sbírku cenných a neobvyklých věcí, z nichž některé jsou hodny obdivu a jiné jsou spíše banální. Cestu do minulosti je možno hledat ve Freistadtu v „Café Memory“: Jsou to akce, při níž jsou účastníci a účastnice vyzváni, aby sdělili své vzpomínky tváří v tvář starým fotografiím – vybavují si vzpomínky na zobrazené osoby, situace a místa.

Na proměny muzeí a příslušného okolního prostředí jsme se dotazovali při síťovém setkání ředitelů a spolupracovníků muzeí v Prachaticích, Strakonicích a Freistadtu.

Da und dort – sem a tam“ je projektem realizovaným v rámci programu Interreg, který je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie. Projektovými partnery jsou Freies Radio Freistadt a sdružení Televize bez hranic – Fernsehen ohne Grenzen.

Schreibe einen Kommentar